Scroll left Scroll right

title1

title2

title3

SVL door onder de naam Horecafe.nl

De afgelopen periode zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande die betrekking hebben op de bedrijfstak horeca. Het kabinet heeft besloten het bedrijfschap horeca op te heffen waardoor de subsidie die Stichting Voorlichting Leerlingen (SVL) ontving om leerlingen te informeren over het werken in de horeca is komen te vervallen. Werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is niet bereid mee te werken aan een alternatieve financiering via een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds waaruit de voorlichting zou kunnen worden gefinancierd.

FNV Horeca vindt het van groot belang dat leerlingen in de horeca goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en hun voor te bereiden op hun rol als werknemers bij een (leer)bedrijf. Zij zijn immers de toekomst van de bedrijfstak! Daarom zal FNV Horeca deze belangrijke activiteiten (grotendeels) voortzetten onder de naam Horecafe.nl.

Karlijn Kneepkens van SVL zal haar activiteiten bij FNV Horeca voortzetten. Zij blijft te bereiken via
06 - 512 252 55 of via haar nieuwe e-mailadres; k.kneepkens@fnvhoreca.nl. Horecafe.nl blijft de website waar leerlingen alle benodigde informatie over het werken in de horeca kunnen vinden. Voor het schooljaar 2014-2015 kunnen ook weer voorlichting aanvragen.